Nytt på Mittvägen:

2018-01-27
VIKTIGT MEDDELANDE:

FÖRENINGENS TEKNISKE FÖRVALTARE WIAB HAR NOTERAT ATT VATTENTRYCKET GÅR NER I VÅRT VÄRMESYSTEM OCH BEHÖVER FYLLAS PÅ LÖPANDE VILKET KAN TYDA PÅ EN VATTENLÄCKA I EN RADIATOR ELLER HANDUKSTORK. SAMTLIGA MEDLEMMAR UPPMANAS UNDERSÖKA SINA ELEMENT OCH HANDUKSTORKAR. OM DET DROPPAR VATTEN ELLER FINNS VATTENANSAMLINGAR RUNT DESSA, KONTAKTA STYRELSEN OMGÅENDE.

MVH
STYRELSEN

_________________________________________________________________

2018-01-25

Styrelsen har fått information från Brf Berguven om att det varit inbrott i lägenhet på Gavelvägen 4. Alla medlemmar uppmanas att vara extra uppmärksamma på obehöriga som rör sig i vår fastighet samt att portarna hålls stängda.

MVH
Styrelsen

_________________________________________________________________


2018-01-25

Styrelsen har fått kännedom om att kartong/papp lämnas i soprummet vid 1 c och 1 j. Dessa lämnas kvar vid sophämtning och medlemmar får städa detta. Vi vill påminna alla att grovsopor ska lämnas i Grovsoprummet i garagebyggnaden.

MVH
Styrelsen

_________________________________________________________________

2018-01-23

Bästa medlemmar!

God fortsättning på det nya året!

Under tidig vår kommer firma Två Smålänningar att beskära träd och buskar på Brf Röda Ugglans sydsida, det vill säga sjösidan. Det är viktigt att vårda våra träd och buskar för framtiden, dels för att det skall se snyggt ut på vårt område, dels för att vi skall slippa investera i nya. Beskärningen kommer att märkas mest på de träd och buskar som skymmer nedre bottens (våning 1) fönster.

Vill också tillägga att det i den ordinarie skötseln av våra planteringar kommer att göras förbättringar av Två Smålänningar:

-Till höger om entré A kommer man att komplettera med Waldsteinia i de hål som finns i rabatten.

-Till höger om entré F kommer en komplettering av Tuvsnöbär att göras i den lucka som finns i rabatten.

/Styrelsen

_________________________________________________________________

2018-01-10

Vattenanalyserna är nu klara. De visar att vattnet är helt rent och att det inte finns några skadliga bakterier (koliforma eller E.coli bakterier) i vattnet. Därmed häver Lidingö stad försiktighetsåtgärden om kokning. Man behöver alltså inte längre koka vattnet som ska användas för matlagning, till dryck och tandborstning.

/Styrelsen

_________________________________________________________________

2018-01-06

Felet med vattnet beror på en större vattenläcka vid Gångsätra. Vattnet ska nu vara åter till samtliga men kan vara otjänligt som dricksvatten. Man rekommenderar därför att allt vatten kokas innan det används som dricksvatten eller för matlagning. Lidingö Stad kommer att få svar på de vattenprover som tagits under måndag/tisdag, tills dess ska vattnet kokas. På Livsmedelsverkets webbplats finns bland annat följande rekommendationer om att koka vatten:


Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.

Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare – gärna i kylskåpet.  
Samtliga medlemmar uppmanas att hålla sig informerade om status på vattnet på Lidingö Stads hemsida!
/Styrelsen
_________________________________________________________________

2017-11-15

Nu tändas tusen juleljus…

Tips när du ska tända levande ljus:

  • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt
  • Använd ljusstakar av icke brännbart material
  • Dekorera ljusstaken med icke brännbart material
  • Ställ tända ljus på säkert avstånd från gardiner och inredning som lätt kan ta eld
  • Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus
  • Se till att det finns brandvarnare, brandfilt och pulversläckare i hemmet

/Styrelsen

_________________________________________________________________

2017-11-05

MC/Moped parkering i garaget

Tidigare i år genomförde föreningen en brandskyddsbesiktning av fastigheten. En av anmärkningarna vi fick handlade om att MC och mopeder stod parkerade i cykelställen mot fasadens norrsida, något som försvårar släckningsarbete vid en ev brand. MC/Mopeder utgör också en brandrisk som lätt kan sprida sig till fastigheten. I besiktningsprotokollet framgår också att Mopeder/MC inte får förvaras i cykelrum, källarförråd eller gemensamhetsutrymmen.

Föreningen kommer därför att ordna parkeringsmöjligheter i garaget från och med den 1/1 2018 för en kostnad av 100:- per månad. Det innebär att MC/Mopeder erbjuds en plats under tak och bakom låsta dörrar vilket borde vara intressant för de medlemmar som äger ett sådant fordon. Den som är intresserad av att hyra en plats i garaget hör av sig till Jan Buchar som garageansvarig för föreningen och meddelar sitt intresse. Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.

Parkering av MC/Mopeder intill fastighetens fasader är inte tillåten efter den 1/1 2018.

Styrelsen

_________________________________________________________________

2017-09-26

Styrelsen har fått indikationer på att ett flertal medlemmar utför renoveringar i sina lägenheter och vill påminna samtliga medlemmar att de som renoverar också är skyldiga att tillse att det är städat efter varje arbetspass slut. Anlitas hantverkare för renovering ansvarar medlemmen för att bevaka att städning utförs av dem så att våra gemensamhetsutrymmen lämnas i välvårdat skick. Självklart gäller föreningens ordningsregler även vid renoveringar och för hantverkare som anlitas. Gemensamhetsutrymmen som trapphus, källargångar och tvättstugor får självklart inte användas som arbetsbod för hantverkare. Ska större renoveringar genomföras ska styrelsen rådfrågas om tillstånd behövs. Vid renoveringar ska portansvarig underrättas och en lapp sättas upp i trapphuset som informerar övriga medlemmar om hur länge renoveringen väntas pågå samt om några störande moment är planerade. Ska huvudvattenkran stängas av eller strömmen brytas under en renovering ska styrelsen underrättas i god tid innan så sker.

Tyvärr får styrelsen återkommande klagomål om att ovanstående inte följs och uppmanar samtliga medlemmar att visa respekt mot sina grannar genom att följa dessa regler.

/Styrelsen

_________________________________________________________________