Nytt på Mittvägen:

2017-09-26

Styrelsen har fått indikationer på att ett flertal medlemmar utför renoveringar i sina lägenheter och vill påminna samtliga medlemmar att de som renoverar också är skyldiga att tillse att det är städat efter varje arbetspass slut. Anlitas hantverkare för renovering ansvarar medlemmen för att bevaka att städning utförs av dem så att våra gemensamhetsutrymmen lämnas i välvårdat skick. Självklart gäller föreningens ordningsregler även vid renoveringar och för hantverkare som anlitas. Gemensamhetsutrymmen som trapphus, källargångar och tvättstugor får självklart inte användas som arbetsbod för hantverkare. Ska större renoveringar genomföras ska styrelsen rådfrågas om tillstånd behövs. Vid renoveringar ska portansvarig underrättas och en lapp sättas upp i trapphuset som informerar övriga medlemmar om hur länge renoveringen väntas pågå samt om några störande moment är planerade. Ska huvudvattenkran stängas av eller strömmen brytas under en renovering ska styrelsen underrättas i god tid innan så sker.

Tyvärr får styrelsen återkommande klagomål om att ovanstående inte följs och uppmanar samtliga medlemmar att visa respekt mot sina grannar genom att följa dessa regler.

/Styrelsen

_________________________________________________________________

2017-08-27

Rökning

Medlemmar har hört av sig och meddelat att de blivit störda av att cigarettrök som kommer in via friskluftsintagen på fastighetens norrsida. Det är förstås inte förbjudet att röka i sin bostad, men styrelsen uppmanar rökande medlemmar att visa hänsyn vid rökning med öppet fönster. 

/Styrelsen

_________________________________________________________________

2017-07-10

 SE UPP FÖR GLASSPLITTER IGEN!

 Någon har återigen krossat flaskor och kastat plasthandskar på sydsidan vid D-E, mellan gången och huset vid den lilla bergknallen.
Vi har gjort vårt bästa, igen, för att städa undan splittret, men det finns mycket kvar i gräset som är omöjligt att få bort.

 Vi varnar särskilt föräldrar med barn och hundägare.

 /Styrelsen

_________________________________________________________________

2017-06-29

På grund av den vattenskada som inträffat i källaren mellan port J och port G för ett par veckor sedan kommer ett arbete att påbörjas under denna vecka med att återställa skadade utrymmen. Orsaken till vattenskadan var en toalett som svämmade över så att vatten rann ut i portgångarna och ner i hisschakten. För att undvika framtida mögelskador måste skadade väggar rivas, mattor i trapphusen tas bort och lister åtgärdas. Efter att dessa utrymmen torkats ordentligt kommer återställningen att påbörjas. Vår tekniska förvaltare WIAB kommer att vara huvudentreprenör och Humidus deras underentreprenör.

Styrelsen beklagar det obehag detta medför men hoppas att arbetet snart ska vara klart.

Styrelsen
_________________________________________________________________

2017-06-26

Styrelsen vill påminna samtliga medlemmar att vara lite extra vaksamma på okända personer som rör sig i fastigheten under sommarmånaderna pga inbrottsrisken. Vi har tidigare år haft hantverkare som sprungit runt i fastigheten och sagt att de gör arbeten i en lägenhet, men inte kunnat uppge på vems uppdrag. De enda hantverkare som ska röra sig i fastigheten är WIAB eller entreprenörer till dem.  Mycket viktigt är att portarna inte ställs upp för vädring så att obehöriga kan ta sig in i fastigheten. Behöver det vädras får fönster öppnas högre upp i trappuppgången. Viktigt att den som öppnar fönster också har ett ansvar att stänga dem. Vi har också uppmärksammat att någon tar sig in i portuppgångarna och delar ut reklam i tidningsfacken utanför våra dörrar vilket inte är tillåtet. Ser någon medlem detta är styrelsen tacksam för information om det företag som agerar på detta vis så att vi kan kontakta dem.  

Under senaste veckorna har medlemmar råkat ut för cykelstölder, både i cykelrummen och i cykelställen utanför portarna, också här behöver vi vara vaksamma.

Styrelsen påminner också samtliga medlemmar att avbeställa tidningen om ni ska vara bortresta en längre tid, detta brukar vara ett sätt att undvika inbrott.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en trevlig sommar!

_________________________________________________________________

2017-05-09

Väl mött på föreningens årsstämma 30 maj kl.19!

Vi träffas i gemensamhetslokalen i "valvet" vid port G och avslutar mötet med förfriskningar och tilltugg.
Kallelse har delats ut i brevlådor samt skickats ut, tillsammans med årsredovisning via mejl.

Välkommen!
Styrelsen

_________________________________________________________________

 

2017-04-26

Reparationer i garaget 

Under perioden 8 maj till 12 maj kommer rötskadade reglar att bytas i garagets ytterfasader.

Det betyder att hyresgäster med bilar mot ytterfasaderna måste flytta ut sina bilar, dagtid mellan 08-16. Nattetid kan bilarna parkeras som vanligt. 

Under denna period kommer det inte att finnas p-övervakning och fri parkering gäller på området, dock ej på hyrda p-platser.

Hälsningar 
Styrelsen
_________________________________________________________________
2017-04-24
Gragestädning den 5 maj
Fredagen den 5 maj kommer garaget att städas mellan 08.00 och 18.00. Under denna period behöver det vara tomt med bilar i garaget och annan utrustning ska vara bortagen. Under perioden torsdag den 4/5 till lördag den 6/5 kommer det att vara fritt att parkera inom området, dock inte på förhyrda p-platser. Besöksparkeringen kommer att vara avgiftsfri under denna period. Efter utförd städning är garaget disponibelt för de som hyrt platser igen.
Hälsningar 
Styrelsen
 _________________________________________________________________

2017-03-16

Se upp för glassplitter!

Någon har krossat ölflaskor på sydsidan, vid D-E, mellan gången och huset, vid lyktstolpen, på bergknallen.

Vi har plockat upp och sopat på berget för att få bort så mycket som möjligt. Men det är omöjligt att få bort allt smått så det finns fortfarande glassplitter på bergknallen och i gräset runt om.

Vi vill särskilt varna föräldrar med små barn.

Styrelsen

_________________________________________________________________

2017-03-03

Nytt försäkringsbolag 

Styrelsen för Brf Röda Ugglan har genomfört upphandling av  fastighetsförsäkring. Nytt försäkringsbolag är från och med 1 april  Länsförsäkringar. För försäkringsfrågor och anmälan av skador, vänligen kontakta Jonathan Olsson, jonathan.emanuel.olsson@gmail.com 

_________________________________________________________________

2016-11-22

Nu i juletider är vi många som vill tända ljus hemma och då är det viktigt att komma ihåg att vara försiktig. 

Släck alltid ljus om du lämnar rummet och placera aldrig ljus nära saker som kan börja brinna, till exempel nära en gardin. Var extra försiktig om du har mossa i ljusstaken. 

Se till att testa dina brandvarnare och kontrollera att brandsläckare och brandfilt finns lättåtkomligt, om olyckan skulle vara framme. Det är även viktigt att trapphus och källargångar hålls fria från saker som kan börja brinna och/eller förhindra utrymning, som exempelvis barnvagnar, cyklar eller gamla tidningar och kartonger. 

Glad advent!

Önskar styrelsen

__________________________________________________________________

 

2016-10-23

Styrelsen har fått information om att flera medlemmar planerar eller genomför renoveringar av olika slag i sina lägenheter och vill därför påminna om att styrelsen ska underrättas i förväg och lämna sitt godkännande till planerad renovering/ombyggnation enligt föreningens stadgar. Sådana åtgärder som ska godkännas av styrelsen är åtgärder av väsentlig karaktär, ändringar av eller ingrepp i avloppsrör eller ledningar eller ingrepp i föreningens egendom såsom bärande konstruktioner mm. Om byggnationen förväntas pågå länge eller innebär störande ljud är den att se som väsentlig och styrelsen ska underrättas. Om vatten, ventilation eller el planeras att stängas av under arbetet av ska styrelsen underrättas i god tid innan åtgärden vidtas så att övriga medlemmar kan förvarnas.

För att få ett godkännande av styrelsen för en renovering/ombyggnation ska lägenhetsinnehavaren presentera en ritning över planerad byggnation, ange namn på de entreprenörer som ska utföra arbetet samt intyga att dessa har nödvändig kompetens/certifiering för det arbete som ska utföras. Efter genomförd åtgärd ska styrelsen beredas tillfälle att besikta utfört arbete.


Styrelsen hoppas att samtliga medlemmar respekterar denna ordning för att vi ska bevara vårt fina hus på Mittvägen och för att visa respekt mot övriga medlemmar. Om ovanstående inte följs av en medlem kan denne blir ersättningsskyldig mot föreningen och övriga medlemmar för de skador eller störningar som kan uppkomma på fastigheten.

Styrelsen

__________________________________________________________________

 

2016-10-15

Cykelställ

Inför vintern står det många cyklar i cykelställen utanför portarna. Klagomål har inkommit från medlemmar att många cyklar har stått där länge och är både illa tilltygade och har punktering. Inför vintern ber vi samtliga medlemmar att ställa sina cyklar i cykelrummen för att de inte ska bli förstörda/stulna. Det kommer också att underlätta snöröjningen under vintern. Styrelsen kommer att ombesörja att ”herrelösa” cyklar kommer att fraktas bort och slängas efter den 15 november.

Styrelsen

__________________________________________________________________

2016-09-22

Lås och släck!

Vid flera tillfällen har dörrar in till källargångar funnits olåsta. Det är av största vikt att vi alla ser till att källardörrarna hålls låsta för att minska risken för obehörigt tillträde. Vi bör också vara uppmärksamma på personer som inte ser ut att tillhöra/ha något ärende till fastigheten, för att minska risken för inbrott eller annan oönskad verksamhet.

Tänk också på att släcka belysningen i förrådsutrymmen där ingen automatisk släckning sker, så minskar vi elkostnaderna.

Vänlig hälsning

Styrelsen

 

__________________________________________________________________