Nytt på Mittvägen:

2019-02-18

Den 10 april är det dags för Brf Röda ugglans årsstämma. Vi ses kl 18 vid valvet och inleder med en timmes demonstration/övning med brandkåren. Därefter startar stämman kl 19.

Kallelse kommer längre fram.

Hälsningar

Styrelsen

_________________________________________________________________

2019-02-18

Soprummet i garaget

Vi ber alla medlemmar som använder sig av källsorteringen i garaget att vika isär / platta till de papperskartonger och wellpappkartonger som lämnas. På så vis får det plats mer och vi håller kostnaderna för sophämtning nere.

Vad gäller plastförpackningar rekommenderar vi att man tömmer skräpet ner i kärlen, istället för att slänga i en fylld påse (vilket tar mycket utrymme). 

Tänk även på att det finns två olika kärl för glasflaskor (färgade respektive ofärgade).

Med vänlig hälsning

Styrelsen 

_________________________________________________________________
2019-02-09
Snöröjning av taket
Föreningen anlitar Svensk Byggservice AB för snöröjning av taket. Vid snöfall besöker de Mittvägen för att bedöma om taket behöver skottas. I händelse av risk för snöras från taket kan företagets jourservice kontaktas via: avrop@svenskbyggservice.se eller 08-400 25 798.

 

_________________________________________________________________

2018-07-25

Meddelande från Brf Röda Ugglans styrelseEldningsförbud i hela Stockholms län!Det råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har fattat beslut om att eldningsförbud gäller i Stockholms län. Förbudet omfattar även särskilt i ordningställda grillplatser. Länsstyrelsen har fattat beslutet i samråd med räddningstjänsterna i länet. Eldningsförbud omfattar hela Stockholms län från och med den 10 juli klockan 13.00.

Spara vatten på Lidingö!

Det förbrukas väldigt mycket dricksvatten på Lidingö. Vi rekommenderar att spara på vattnet. Värmeböljan ser ut att hålla i sig ett tag till och det gör att vi använder ovanligt mycket vatten. På Lidingö har det fått till följd att en del områden som ligger i utkanten av stadens dricksvattennät för ett mycket lågt vattentryck.

Därför bör alla invånare spara på vattnet. Du kan till exempel undvika att vattna gräsmattor och blommor i trädgården med spridare eller trädgårdsslang.

/Styrelsen

_________________________________________________________________

2018-05-15

Samfälligheten Stensötan, som vi gemensamt äger med övriga föreningar i området och som förvaltar vår utomhusmiljö, har beslutat om 2 arbetskvällar, den 22/5 klockan 18.00 och den 4/6 klockan 18.00. Bra om så många som möjligt ställer upp. Orsaken är att staket mm behöver repareras och gemensam utrustning fräschas upp. Material finns tillgängligt dessa kvällar, bara arbetskraften saknas. Arbetsledare kommer Stefan Malmkjell från Brf Berguven att vara. De som har möjlighet anmäler sig till honom och tilldelas uppgift. Kontakt malmkjell.stefan@gmail.com 

MVH
Styrelsen 

_________________________________________________________________
2018-05-08
Garagestädning kommer att utföras den 18 maj, 08.00--17.00. Bilar och övriga föremål måste då vara borta från garaget.
 

MVH
Styrelsen

_________________________________________________________________

 

2018-04-22

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 

Härmed kallas medlemmarna i BRF Röda Ugglan till ordinarie föreningsstämma.

Tid:           Onsdagen den 16 maj 2018, kl. 19.00

Plats:        Gemensamhetslokalen i valvet

Styrelsen meddelar att årsredovisning tillsammans med revisionsberättelse och kassaflödesanalys sänds via mejl.

 

DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar

 • Stämmans öppnande
 • Godkännande av dagordningen
 • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 • Val av ordförande vid stämman
 • Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman
 • Val av justeringsmän
 • Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 • Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • Föredragning av revisionsberättelsen
 • Fastställande av resultat- och balansräkningen
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 • Fråga om arvoden
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisor och suppleant
 • Val av valberedning
 • Övriga ärenden
 • Diverse information

Efter stämman kommer det att finnas tid för övriga frågor.

Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare:
-deltar i stämman
-känner sitt ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god boendeekonomi.

Lidingö i april 2018

MVH
Styrelsen

_________________________________________________________________

Styrelsen för BRF RÖDA UGGLAN

2018-04-09

Sandupptagning

Sandsopning/upptagning på området beräknas ske om ca 2-3 veckor, förmodligen i slutet av April. Vid upptagningen av sand används vatten för att eliminera så mycket damm som möjligt, med allt damm är svårt att undvika. Kan vara bra att veta inför städning och fönsterputsning så här i vårtider.

MVH
Styrelsen

_________________________________________________________________
2018-04-03
Källarstädning samt uppfräschning av cykelrummen
Nu börjar det bli vår i luften och cyklarna börjar användas flitigare. Styrelsen har beslutat att genomföra en grovstädning av hela källarplanet samt åtgärda cykelställen i cykelrummen den 3-4 maj varför dessa utrymmen behöver vara tomma på prylar så att vår städfirma och tekniske förvaltare har tillgång till utrymmena. Vi ber därför alla medlemmar att flytta cyklar, barnvagnar, pulkor mm från cykelrummen senast den 1 maj.Cyklar och annan utrustning som finns kvar i cykelrummen den 2 maj kommer att flyttas av WIAB och får kvitteras ut av respektive medlem i efterhand. Under denna vecka får cyklar och annan utrustning förvaras i lägenheten, i källarförråd eller i cykelställen utomhus. Styrelsen ber samtliga medlemmar att vara behjälpliga och respektera ovan nämnda datum.
Styrelsen vill också påminna om våra nya regler får parkering av MC/Moped. Av brandskyddsskäl får dessa inte parkeras mot fasaden. Möjlighet finns att hyra plats i garaget för 100:-/månad.
MVH
Styrelsen
_________________________________________________________________
2018-03-08

Föreningens kollektiva bostadsrättstillägg upphör

I samband med årsförnyelsen av Brf Röda Ugglans fastighetsförsäkring den 1 april 2018 tas det kollektiva bostadsrättstillägget bort.

Många bostadsrättsinnehavare har redan ett bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring, vilket ofta medför att föreningen och bostadsrättsinnehavaren är dubbelförsäkrade.

Styrelsen rekommenderar alla medlemmar att kontrollera att man har ett bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring.

MVH
Styrelsen

_________________________________________________________________

2018-01-27
VIKTIGT MEDDELANDE:

FÖRENINGENS TEKNISKE FÖRVALTARE WIAB HAR NOTERAT ATT VATTENTRYCKET GÅR NER I VÅRT VÄRMESYSTEM OCH BEHÖVER FYLLAS PÅ LÖPANDE VILKET KAN TYDA PÅ EN VATTENLÄCKA I EN RADIATOR ELLER HANDUKSTORK. SAMTLIGA MEDLEMMAR UPPMANAS UNDERSÖKA SINA ELEMENT OCH HANDUKSTORKAR. OM DET DROPPAR VATTEN ELLER FINNS VATTENANSAMLINGAR RUNT DESSA, KONTAKTA STYRELSEN OMGÅENDE.

MVH
STYRELSEN

_________________________________________________________________

2018-01-25

Styrelsen har fått information från Brf Berguven om att det varit inbrott i lägenhet på Gavelvägen 4. Alla medlemmar uppmanas att vara extra uppmärksamma på obehöriga som rör sig i vår fastighet samt att portarna hålls stängda.

MVH
Styrelsen

_________________________________________________________________


2018-01-25

Styrelsen har fått kännedom om att kartong/papp lämnas i soprummet vid 1 c och 1 j. Dessa lämnas kvar vid sophämtning och medlemmar får städa detta. Vi vill påminna alla att grovsopor ska lämnas i Grovsoprummet i garagebyggnaden.

MVH
Styrelsen

_________________________________________________________________

2018-01-23

Bästa medlemmar!

God fortsättning på det nya året!

Under tidig vår kommer firma Två Smålänningar att beskära träd och buskar på Brf Röda Ugglans sydsida, det vill säga sjösidan. Det är viktigt att vårda våra träd och buskar för framtiden, dels för att det skall se snyggt ut på vårt område, dels för att vi skall slippa investera i nya. Beskärningen kommer att märkas mest på de träd och buskar som skymmer nedre bottens (våning 1) fönster.

Vill också tillägga att det i den ordinarie skötseln av våra planteringar kommer att göras förbättringar av Två Smålänningar:

-Till höger om entré A kommer man att komplettera med Waldsteinia i de hål som finns i rabatten.

-Till höger om entré F kommer en komplettering av Tuvsnöbär att göras i den lucka som finns i rabatten.

/Styrelsen

_________________________________________________________________

2018-01-10

Vattenanalyserna är nu klara. De visar att vattnet är helt rent och att det inte finns några skadliga bakterier (koliforma eller E.coli bakterier) i vattnet. Därmed häver Lidingö stad försiktighetsåtgärden om kokning. Man behöver alltså inte längre koka vattnet som ska användas för matlagning, till dryck och tandborstning.

/Styrelsen

_________________________________________________________________

2018-01-06

Felet med vattnet beror på en större vattenläcka vid Gångsätra. Vattnet ska nu vara åter till samtliga men kan vara otjänligt som dricksvatten. Man rekommenderar därför att allt vatten kokas innan det används som dricksvatten eller för matlagning. Lidingö Stad kommer att få svar på de vattenprover som tagits under måndag/tisdag, tills dess ska vattnet kokas. På Livsmedelsverkets webbplats finns bland annat följande rekommendationer om att koka vatten:


Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.

Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare – gärna i kylskåpet.  
Samtliga medlemmar uppmanas att hålla sig informerade om status på vattnet på Lidingö Stads hemsida!
/Styrelsen
_________________________________________________________________

2017-11-15

Nu tändas tusen juleljus…

Tips när du ska tända levande ljus:

 • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt
 • Använd ljusstakar av icke brännbart material
 • Dekorera ljusstaken med icke brännbart material
 • Ställ tända ljus på säkert avstånd från gardiner och inredning som lätt kan ta eld
 • Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus
 • Se till att det finns brandvarnare, brandfilt och pulversläckare i hemmet

/Styrelsen

_________________________________________________________________

2017-11-05

MC/Moped parkering i garaget

Tidigare i år genomförde föreningen en brandskyddsbesiktning av fastigheten. En av anmärkningarna vi fick handlade om att MC och mopeder stod parkerade i cykelställen mot fasadens norrsida, något som försvårar släckningsarbete vid en ev brand. MC/Mopeder utgör också en brandrisk som lätt kan sprida sig till fastigheten. I besiktningsprotokollet framgår också att Mopeder/MC inte får förvaras i cykelrum, källarförråd eller gemensamhetsutrymmen.

Föreningen kommer därför att ordna parkeringsmöjligheter i garaget från och med den 1/1 2018 för en kostnad av 100:- per månad. Det innebär att MC/Mopeder erbjuds en plats under tak och bakom låsta dörrar vilket borde vara intressant för de medlemmar som äger ett sådant fordon. Den som är intresserad av att hyra en plats i garaget hör av sig till Jan Buchar som garageansvarig för föreningen och meddelar sitt intresse. Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.

Parkering av MC/Mopeder intill fastighetens fasader är inte tillåten efter den 1/1 2018.

Styrelsen

_________________________________________________________________

2017-09-26

Styrelsen har fått indikationer på att ett flertal medlemmar utför renoveringar i sina lägenheter och vill påminna samtliga medlemmar att de som renoverar också är skyldiga att tillse att det är städat efter varje arbetspass slut. Anlitas hantverkare för renovering ansvarar medlemmen för att bevaka att städning utförs av dem så att våra gemensamhetsutrymmen lämnas i välvårdat skick. Självklart gäller föreningens ordningsregler även vid renoveringar och för hantverkare som anlitas. Gemensamhetsutrymmen som trapphus, källargångar och tvättstugor får självklart inte användas som arbetsbod för hantverkare. Ska större renoveringar genomföras ska styrelsen rådfrågas om tillstånd behövs. Vid renoveringar ska portansvarig underrättas och en lapp sättas upp i trapphuset som informerar övriga medlemmar om hur länge renoveringen väntas pågå samt om några störande moment är planerade. Ska huvudvattenkran stängas av eller strömmen brytas under en renovering ska styrelsen underrättas i god tid innan så sker.

Tyvärr får styrelsen återkommande klagomål om att ovanstående inte följs och uppmanar samtliga medlemmar att visa respekt mot sina grannar genom att följa dessa regler.

/Styrelsen

_________________________________________________________________