Nytt på Mittvägen:

2017-11-15

Nu tändas tusen juleljus…

Tips när du ska tända levande ljus:

  • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt
  • Använd ljusstakar av icke brännbart material
  • Dekorera ljusstaken med icke brännbart material
  • Ställ tända ljus på säkert avstånd från gardiner och inredning som lätt kan ta eld
  • Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus
  • Se till att det finns brandvarnare, brandfilt och pulversläckare i hemmet

/Styrelsen

_________________________________________________________________

2017-11-05

MC/Moped parkering i garaget

Tidigare i år genomförde föreningen en brandskyddsbesiktning av fastigheten. En av anmärkningarna vi fick handlade om att MC och mopeder stod parkerade i cykelställen mot fasadens norrsida, något som försvårar släckningsarbete vid en ev brand. MC/Mopeder utgör också en brandrisk som lätt kan sprida sig till fastigheten. I besiktningsprotokollet framgår också att Mopeder/MC inte får förvaras i cykelrum, källarförråd eller gemensamhetsutrymmen.

Föreningen kommer därför att ordna parkeringsmöjligheter i garaget från och med den 1/1 2018 för en kostnad av 100:- per månad. Det innebär att MC/Mopeder erbjuds en plats under tak och bakom låsta dörrar vilket borde vara intressant för de medlemmar som äger ett sådant fordon. Den som är intresserad av att hyra en plats i garaget hör av sig till Jan Buchar som garageansvarig för föreningen och meddelar sitt intresse. Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.

Parkering av MC/Mopeder intill fastighetens fasader är inte tillåten efter den 1/1 2018.

Styrelsen

_________________________________________________________________

2017-09-26

Styrelsen har fått indikationer på att ett flertal medlemmar utför renoveringar i sina lägenheter och vill påminna samtliga medlemmar att de som renoverar också är skyldiga att tillse att det är städat efter varje arbetspass slut. Anlitas hantverkare för renovering ansvarar medlemmen för att bevaka att städning utförs av dem så att våra gemensamhetsutrymmen lämnas i välvårdat skick. Självklart gäller föreningens ordningsregler även vid renoveringar och för hantverkare som anlitas. Gemensamhetsutrymmen som trapphus, källargångar och tvättstugor får självklart inte användas som arbetsbod för hantverkare. Ska större renoveringar genomföras ska styrelsen rådfrågas om tillstånd behövs. Vid renoveringar ska portansvarig underrättas och en lapp sättas upp i trapphuset som informerar övriga medlemmar om hur länge renoveringen väntas pågå samt om några störande moment är planerade. Ska huvudvattenkran stängas av eller strömmen brytas under en renovering ska styrelsen underrättas i god tid innan så sker.

Tyvärr får styrelsen återkommande klagomål om att ovanstående inte följs och uppmanar samtliga medlemmar att visa respekt mot sina grannar genom att följa dessa regler.

/Styrelsen

_________________________________________________________________

2017-08-27

Rökning

Medlemmar har hört av sig och meddelat att de blivit störda av att cigarettrök som kommer in via friskluftsintagen på fastighetens norrsida. Det är förstås inte förbjudet att röka i sin bostad, men styrelsen uppmanar rökande medlemmar att visa hänsyn vid rökning med öppet fönster. 

/Styrelsen

_________________________________________________________________

2017-07-10

 SE UPP FÖR GLASSPLITTER IGEN!

 Någon har återigen krossat flaskor och kastat plasthandskar på sydsidan vid D-E, mellan gången och huset vid den lilla bergknallen.
Vi har gjort vårt bästa, igen, för att städa undan splittret, men det finns mycket kvar i gräset som är omöjligt att få bort.

 Vi varnar särskilt föräldrar med barn och hundägare.

 /Styrelsen

_________________________________________________________________

2017-06-29

På grund av den vattenskada som inträffat i källaren mellan port J och port G för ett par veckor sedan kommer ett arbete att påbörjas under denna vecka med att återställa skadade utrymmen. Orsaken till vattenskadan var en toalett som svämmade över så att vatten rann ut i portgångarna och ner i hisschakten. För att undvika framtida mögelskador måste skadade väggar rivas, mattor i trapphusen tas bort och lister åtgärdas. Efter att dessa utrymmen torkats ordentligt kommer återställningen att påbörjas. Vår tekniska förvaltare WIAB kommer att vara huvudentreprenör och Humidus deras underentreprenör.

Styrelsen beklagar det obehag detta medför men hoppas att arbetet snart ska vara klart.

Styrelsen
_________________________________________________________________

2017-06-26

Styrelsen vill påminna samtliga medlemmar att vara lite extra vaksamma på okända personer som rör sig i fastigheten under sommarmånaderna pga inbrottsrisken. Vi har tidigare år haft hantverkare som sprungit runt i fastigheten och sagt att de gör arbeten i en lägenhet, men inte kunnat uppge på vems uppdrag. De enda hantverkare som ska röra sig i fastigheten är WIAB eller entreprenörer till dem.  Mycket viktigt är att portarna inte ställs upp för vädring så att obehöriga kan ta sig in i fastigheten. Behöver det vädras får fönster öppnas högre upp i trappuppgången. Viktigt att den som öppnar fönster också har ett ansvar att stänga dem. Vi har också uppmärksammat att någon tar sig in i portuppgångarna och delar ut reklam i tidningsfacken utanför våra dörrar vilket inte är tillåtet. Ser någon medlem detta är styrelsen tacksam för information om det företag som agerar på detta vis så att vi kan kontakta dem.  

Under senaste veckorna har medlemmar råkat ut för cykelstölder, både i cykelrummen och i cykelställen utanför portarna, också här behöver vi vara vaksamma.

Styrelsen påminner också samtliga medlemmar att avbeställa tidningen om ni ska vara bortresta en längre tid, detta brukar vara ett sätt att undvika inbrott.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en trevlig sommar!

_________________________________________________________________

2017-05-09

Väl mött på föreningens årsstämma 30 maj kl.19!

Vi träffas i gemensamhetslokalen i "valvet" vid port G och avslutar mötet med förfriskningar och tilltugg.
Kallelse har delats ut i brevlådor samt skickats ut, tillsammans med årsredovisning via mejl.

Välkommen!
Styrelsen

_________________________________________________________________

 

2017-04-26

Reparationer i garaget 

Under perioden 8 maj till 12 maj kommer rötskadade reglar att bytas i garagets ytterfasader.

Det betyder att hyresgäster med bilar mot ytterfasaderna måste flytta ut sina bilar, dagtid mellan 08-16. Nattetid kan bilarna parkeras som vanligt. 

Under denna period kommer det inte att finnas p-övervakning och fri parkering gäller på området, dock ej på hyrda p-platser.

Hälsningar 
Styrelsen
_________________________________________________________________