VÄLKOMMEN TILL BRF RÖDA UGGLAN!

Här följer lite information om vår bostadsrättsförening.

Styrelsen
Styrelsen består av 5 ordinarie styrelseledamöter och 4 suppleanter. Under kontakt finner Ni information angående styrelsen. 

Styrelsens målsättning är att alla ska känna sig delaktiga och lätt kunna ta del av information som ges ut, samt bidra med egna synpunkter på ett smidigt sätt. I dagsläget ser vi e-mail som det enklaste alternativet. Vi är därför tacksamma om Ni lämnar Er mailadress till mansjoen@hotmail.com                                                     

Utöver styrelsemedlemmarna har bostadsrättsföreningen en person som är ansvarig för valberedningen; 
Per Broman, pje.broman@gmail.com

Gemensamhetslokalen

I mitten av huset, under valvet, finns föreningens gemensamhetslokal. Den har inretts till en övernattnings/festlokal, och kan hyras av föreningens medlemmar. Bifogat finner ni mer information om gemensamhetslokalen.                                                         

Uthyrning av förråd

Det finns ett antal extra förråd som man kan hyra vid behov. Kontaktperson är Elisabeth Broman, port J:

E-mail: elisabeth.broman@lidingo.se Tel: 08-765 43 34                   

Uthyrning & uppsägning av garageplatser

Garaguthyrning sker separat från lägenhetsöverlåtelser. Observera därför att i samband med flytt måste garageplatsen sägas upp separat och köparen måste även kontakta oss för ev. övertagande av platsen. Programmerad dosa för öppning av garageport kan kvitteras ut mot en depositionsavgift på 500: - kontant.

Kontaktperson för dessa, hyra samt uppsägning av garageplats är Elinor Lindblad:
E-mail: elinorlindblad@gmail.com Tel: 0709-933047

Besöksparkeringar

Besökare är välkomna att använda våra gästparkeringar, som är markerade med ”besökande”. Dessa platser bevakas av ett parkeringsbolag, och besökande ombeds därför använda den betalningsautomat som är placerad invid dessa platser.

Skyltar till brevlåda & tidningshållare

Kontaktperson för införskaffande av skyltar till brevlåda/tidningshållare samt uppdatering av listor i portarna är Anders Eriksson. Mejl: anderse_7@hotmail.com tel. 070-941 45 07.

                  

Ordningsregler

Bifogat ligger en kopia av föreningens Ordningsregler.

Portansvariga

Varje portuppgång har en ”portansvarig”. Denna person har lite extra ansvar för den egna porten, som till exempel se till att telefonkataloger inte ligger kvar och skräpar, åtgärda om is stoppar porten på vintern, se till att trasiga lampor felanmäls, etc.

Port A – Therese Wikström   
Port B – Mattias Eriksson    
Port C – Karolina Midby 
Port D – Carl-Johan Brandlert
Port E – A. Eriksson/N.Matses  
Port F – Robin Molin                                                         
Port G – Aron Hedenius
Port H - Elin Svanbäck
Port J – Anders Stenlund
Port K – Oscar Lilliesköld
Port L – Renate Zehnder 

 

Ombyggnad

Om Ni planerar att göra någon ombyggnad i Er lägenhet, v.g. notera att vissa ombyggnadsåtgärder kräver styrelsens godkännande. Kontakta gärna styrelsen om du är osäker.

Avslutningsvis vill vi meddela att styrelsen gärna tar emot information från Er om eventuella frågor/förslag Ni tycker borde diskuteras, samt övriga tankar och synpunkter.

Vi hoppas att Ni ska trivas tillsammans med oss på Mittvägen!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen BRF Röda Ugglan